Áo phông cần thiết giặt axit

Written by Dan Holdback

• 

Posted on Tháng 4 29 2022

Sự bổ sung tiếp theo cho bộ sưu tập Essentials đang phát triển của chúng tôi là áo phông Acid Wash.

Chúng tôi muốn có được một cái nhìn và cảm giác cổ điển cổ điển và cuối cùng đã có cách giặt hoàn hảo, mang lại cho mỗi chiếc áo sơ mi một cái nhìn và cảm giác cổ điển.

Quy trình được sử dụng có nghĩa là tất cả các chiếc áo sơ mi sẽ có một chút khác biệt tạo cho chúng một cái nhìn riêng biệt và không có chiếc nào giống nhau hoàn toàn.

Đối với bản phát hành này, chúng tôi đã sử dụng giao diện cổ điển màu đen đã được rửa sạch cổ điển và màu Ash cho các tông màu sáng hơn để tạo cho áo phông mà bạn có thể tạo ra bất kể mùa nào.

Áo phông Acid Wash sẽ phát hành vào ngày 02/05/2022 lúc 4:00 chiều gmt