Bản xem trước The Shearling LTD 2

Written by Dan Wings

• 

Posted on Tháng 3 25 2022

Shearling LTD Denim

Shearling denim sẽ phát hành vào tuần tới, loại denim được hoàn thiện bằng tay nặng nề và chi tiết này sẽ chỉ có sẵn trong 48 giờ với các thành viên nhận bản tin nhận được mật khẩu truy cập sớm vào ngày hôm trước.

Mỗi chiếc áo khoác sẽ được đựng trong một hộp phiên bản dành cho nhà sưu tập và sẽ được tôi đánh số và ký tên khi mỗi chiếc áo khoác tôi hoàn thành trong studio của Wings.

Để có quyền truy cập, bạn phải là thành viên nhận bản tin.