Bird of Prey - Denim đặc trưng của chúng tôi đã trở lại!

Written by Dan Wings

• 

Posted on Tháng 11 04 2021

Bird of Prey - Áo khoác denim dòng chính

Những chiếc áo khoác denim đặc trưng của chúng tôi đã trở lại và với một cấp độ chi tiết hoàn toàn mới mà trước đây chúng tôi chỉ sử dụng trong những chiếc áo khoác denim LTD của chúng tôi.

Đối với áo khoác denim dòng chính Bird of Prey của chúng tôi, chúng tôi đã sản xuất 3 áo khoác với 2 kiểu giặt axit và một kiểu màu đen với các chi tiết chưa từng được thực hiện trước đây đối với vải denim dòng chính.

Với mỗi chiếc áo khoác được hoàn thiện với các chi tiết in, chi tiết đau buồn và các chi tiết gia công kim loại tùy chỉnh để tạo ra lớp hoàn thiện sang trọng nhất cho áo khoác denim đặc trưng của chúng tôi.

Tất cả 3 chiếc áo khoác sẽ được phát hành trong tháng này như một phần của bộ sưu tập Bird of Prey của chúng tôi với nhiều thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới và thông tin ngày đăng thông qua bản cập nhật blog và bản tin.